Warning: fopen(/home/kcflevoland/domains/kcflevoland.nl/public_html/wp-content/plugins/jetpack/jetpack.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/kcflevoland/domains/kcflevoland.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 4918

Warning: fread() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/kcflevoland/domains/kcflevoland.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 4921

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/kcflevoland/domains/kcflevoland.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 4924
Algemene ledenvergadering - Kynologenclub Flevoland

Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering

Oproep voor de Algemene ledenvergadering woensdag 3 April

Aanvang 20.00 uur in de kantine van de KCF. De stukken liggen in de kantine vanaf 16 maart ter inzage.

Agenda:

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Vaststellen notulen ALV 2018.
4. Jaarverslag 2018.
5. Financieel jaarverslag 2018.
6. Verslag kascontrolecommissie en benoeming kascontrolecommissie 2019.
7. Pauze.
8. Benoeming/verkiezing bestuursleden:
a. aftredend als voorzitter maar verkiesbaar als alg lid: Geertjan Heidekamp.
b. aftredend als alg lid maar verkiesbaar als voorzitter: Monique Vriend.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

 

Copyright © 2018 Kynologenclub Flevoland. Alle rechten voorbehouden.